Styringsproblemer i statlig eierskap | Rune Sørensen | BI Business Review reviews

January 6, 2023http://bit.ly/BIBR_forside – BI Business Review
Styrekonferansen 2015
Det kan oppstå styringsproblemer i statlig og kommunalt eide selskaper som følge av sviktende informasjon og eierkontroll, interessekonflikter, samt at staten både er overordnet styringsorgan og selskapseier. Innlegget fra Rune Sørensen på BIs styrekonferanse 2015 presenterer resultater fra en omfattende intervjuundersøkelse blant daglige ledere og styremedlemmer.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password