Styret som et lag | Jan Ketil Arnulf | BI Business Review 2022

June 29, 2022Styret tar beslutninger under usikkerhet og med lang tidshorisont. Styret må også vurdere beslutningene som ledelsen tar. Styrets medlemmer er dessuten personlig og kollektivt ansvarlige for sine beslutninger. Hvordan kan styret jobbe godt sammen under slike forhold? Professor Jan Ketil Arnulf fra Handelshøyskolen BI er opptatt av at styremedlemmene utvikler en god rolleforståelse, slik at styret som lag kan utnytte mulighetene og unngå fallgruvene.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password