Statsbudsjettet 2019 | Jørgen Randers | BI Business Review reviews

June 9, 2022Norge bruker fire ganger så mye på å øke verdens utslipp i fremtiden, som på å senke dem, hevder Jørgen Randers fra Handelshøyskolen BI, som fortsatt drømmer om en bærekraftig verden.

Er regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 et budsjett for en bedre (mer bærekraftig) verden?

Svaret er både ja og nei.

Ja, fordi budsjettet viderefører en rekke virkemidler som vil bidra til å senke utslippene fra norsk territorium – i alle fall på sikt.
Nei, fordi budsjettet ikke vil lede til vesentlig reduksjon av verdens bruk av kull, olje og gass.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password