Reviews We Trust

Selvledelse i praksis | Per Magnus Thompson | BI Business Review 2022Les mer: https://www.bi.no/bizreview/
Selvledelse er en ledelsesform som passer spesielt godt i moderne organisasjoner – med høyt kompetente medarbeidere og tøffe krav om endring. Teorien om selvledelse foreslår en rekke strategier enkeltmennesket i organisasjoner kan benytte seg av for å lede seg selv. Formålet med disse strategiene er å motivere og utvikle seg, og å skape rammer som gjør at man både presterer godt og trives på jobb.
Stipendiat Per-Magnus Thompson ved Handelshøyskolen BI foreleser om hva som skal til for å bevege seg mot mer selvledelse i organisasjonen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Exit mobile version