Kaapa Movie Analysis And Review | Prithviraj | Shaji Kailas 2022

January 25, 2023#kaapamovie #kaapareview #malluanalyst #analysis #prithviraj #shajikailas #kaapatroll #gundabinu #annaben #aparnabalamurali

For Business Enquires & Promotions
Email: themalluanalyst@gmail.com

Our Instagram Page https://www.instagram.com/themalluana…
Our Facebook Page https://www.facebook.com/TheMalluAnalyst

Our gear:
Camera – https://amzn.to/3e0GVZo
Microphone – https://amzn.to/2XZltys
Tripod – https://amzn.to/30GkxRo
T-Shirts – https://amzn.to/2ztgEnp , https://amzn.to/2MXvLbP , https://amzn.to/2MTYzC9

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
40 Comments
 1. 不不不不不 Kappa um aayi compare chytha movies an highlight monster, aaraatt

 2. 鉥鉥鉥徇曾 鉥戈鉥耜曾鉥鉞鉥啤 鉥芹鉥 鳶

 3. Jagadeesh was better in his role….onnu mention cheyyamayrnu

 4. 1. Gunda binu oru male character aavanamaayirunnu.
  2.prithviraj past mass onnum illa.
  3.gunda binu chettan cheriya payyan

 5. Dileesh pothan, Jagadeesh

 6. Reply
  鉥詮鉥鉞鉥桌晷鉥 鉥鉞鉥晤鉥芹鉥芹 January 25, 2023 at 7:58 am

  鉥詮鉥戈鉥啤 鉥鉥能握鉞 鉥鉞鉥鉞鉥鉞 鉥桌散鉥能晷鉥喪曾鉥鉞 鉥鉞鉥啤鉥喪鉥兒鉥兒 鉥鉥兒鉥兒 鉥芹敢鉥鉥賴散鉞鉥耜散鉞鉥耜..鉥鉥戈 鉥桌鉥﹤曾鉥 鉥菽提鉞鉥鉥擒敦鉞 鉥鉞鉥鉞鉥鉞 鉥芹鉥能曾

 7. 鉥兒捶鉞鉥舟捶鉥 鉥鉥鉞鉥鉞 鉥鉥冢曾鉥兒敞鉥賴鉞 鉥菽捶鉞鉥 鉥啤晷鉥鉞 鉥鉥鉞鉥鉥兒 鉥鉥戈鉥 鉥鉥抉鉥芹握鉥賴鉞鉥鉞 哈.. 鉥鉥兒曾鉥能曾鉥芹鉥芹 鉥 鉥戈晷鉥鉥 get up 鉥兒鉥晤 鉥啤晷鉥嗣曾 鉥鉥鉞 鉥兒鉥戈.. 鉥 getup 鉞 鉥鉥啤 鉥兒散鉞鉥 鉥桌鉥菽曾 鉥鉥鉞鉥 鉥鉞潼揹 鉥鉥耜鉥

 8. Prithviraj maybe should stick to being a director or producer. Acting is too monotonous.

 9. 鉥﹤鉥能 rrr 鉥兒 鉥鉞鉥晤曾鉥鉞鉥鉞 鉥鉥兒鉥兒鉥 鉥芹敢鉥能晷鉥戈鉥戈握鉞 鉥鉥兒鉥戈.

 10. 鉥鉥擒揪鉞鉥 2 鉥鉞鉥鉞鉥 鉥芹鉥啤鉥桌曾鉥 vs 鉥鉞鉥鉞鉥 鉥眇曾鉥兒 丹儭

 11. 鉥鉥啤 鉥鉞鉥鉞鉥鉥能鉥, 鉥鉞鉥鉞鉥鉥 鉥能鉥

 12. 鉥鉥擒揪鉞鉥 鉥鉥鉞鉥鉥芹鉥芹鉞 鉥鉥擒絰 鉥鉥晤鉥晤斯鉞鉥 鉥詮捶鉞鉥戈鉥獅曾鉥鉞鉥 鉥詮揹鉥能 鉥鉥鉞鉥鉞鉥啤 鉥芹鉥鉞鉥鉥賴握鉞鉥戈鉥晤曾鉥鉞鉥鉞 鉥戈鉞潼捶鉞鉥兒揪鉞鉥芹斐鉥擒提鉞…鉥兒晷鉥能鉞 鉥桌敦鉥賴鉞鉥鉞鉥桌鉥芹鉞 鉥兒揹鉞鉥桌翔 鉥鉥戈鉥啤敞鉞鉥鉞鉥鉞 鉥詮捶鉞鉥戈鉥獅曾鉥鉞鉥鉥鉥桌鉥鉞鉥鉥賴善 鉥芹鉥喪鉥喪曾 鉥鉥戈鉥 鉥桌晷鉥戈鉥啤 鉥菽鉥晤鉥芹鉥芹曾鉥鉞鉥鉥賴鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉥擒斯鉞鉥… 鉥鉥賴捶鉞鉥舟曾鉥鉞鉥鉞 鉥鉥賴捶鉞鉥舟曾鉥鉞鉥鉞鉥兒鉥兒斯鉞潼鉞鉥鉞 鉥舟鉥啤曾鉥獅鉥鉞鉥鉥擒捶鉞鉥戈 鉥鉥鉞鉥鉞

 13. 鉥芹鉥.鉥鉥獅鉥鉥芹鉥芹鉥鉞鉥鉞

 14. Reply
  Jemesh chirayath jose January 25, 2023 at 7:58 am

  oru pad depthil nokkathavark Kandirikam 歹

 15. Below average film

 16. 鉥鉥兒鉥戈 鉥 鉥詮曾鉥兒曾鉥 鉥鉥兒曾鉥鉞 鉥鉥獅鉥鉥芹鉥芹鉥鉞鉥鉞….

 17. Story ok ayirunnu. Korach kudi onnu refine cheyth eduthal super avum ayirunnu enn thoni.

 18. 鉥鉥戈 鉥桌敢鉞鉥晤鉥啤 angle 鉞 鉥鉥鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉞 revirw 鉥鉞鉥能鉥戈晷鉥耜. Positives 鉥戈鉥兒鉥兒鉥. Mass 鉥﹤敞鉥耜鉥鉞 鉞韶鉥晤 鉥鉥擒散鉥 鉥鉥鉞鉥鉞 鉥鉥毯曾鉥鉞鉥鉥賴散鉞鉥耜. 鉥鉞鉥鉞鉥鉥 鉥詮曾鉥兒曾鉥桌鉞 鉥桌鉞鉥戈鉥戈 鉥戈鉥鉥鉞鉥鉥賴敞鉥菽絳鉥鉞鉥鉞 鉥鉥戈 鉥鉥擒提鉥擒絰 鉥鉥啤 鉥詮鉥鉥 鉥鉥鉞鉥鉥擒斯鉞鉥. 鉥鉥能晷鉥喪 鉥鉞鉥鉞鉥鉥擒敞鉥賴晴鉥 鉥桌鉞鉥戈鉥戈 鉥戈鉥鉥鉞鉥鉥賴敞 鉥鉥喪晷鉥鉞. 鉥兒曾鉥詮鉥鉥戈敞鉞鉥 鉥冢敞鉥菽鉥桌晷鉥鉞 鉥鉥能晷鉞擒鉞鉥鉞. 鉥鉥戈鉥兒鉥兒鉥 鉥鉥擒提鉥擒握鉞 鉥鉞鉥鉞鉥鉥擒敞鉥賴晴鉥 鉥鉞鉥晤鉞鉥鉞鉥芹鉥能曾 鉥鉥兒鉥兒 鉥鉥鉞 鉥芹敢鉥能鉥兒鉥兒握鉞.

 19. Acting should learn pritviraj

 20. Prithwiraj should focus more on Direction and Production.. Especially remaking good movies from other languages to malayalam… He can't act to save his life之打

 21. Priyamani was a better option for Prameela

 22. 鉥啤晷鉥能揪鉞鉥芹絰 鉥詮鉥啤曾鉥能晴鉥擒敞鉥 鉥鉞鉥能鉥戈握鉥擒提鉞鉥耜鉥 鉥鉞鉥桌插鉥賴敞鉥擒敞鉥賴鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉞

 23. Ee parayunna athra mosham aaytonum thonniyilla…ellaam realistic padam thanne venamenn oru nirbandhavumilla….kandirikkaavunna padam poleyaan thonniyath…

 24. Perfomance 鉥鉞 鉥鉥鉥舟鉥獅 鉥兒鉥晤 鉥芹鉥啤 鉥桌鉞韶晰鉞 鉥鉞鉥能鉥能晷鉥戈鉥戈握鉞 鉥菽斑鉥啤 鉥桌鉥嗣 鉥鉥能曾
  鉥芹鉥喪鉥喪曾 休休

 25. 鉥芹鉥 鉥戈鉥鉥鉞鉥鉞鉥桌鉥芹鉞 鉥鉥詮曾鉥徇 鉥鉥耜曾 鉥鉥鉥賴斯鉥兒鉥兒握鉞 鉥鉥兒鉥戈曾鉥兒晷鉥鉞鉥兒鉥兒 鉥芹鉥 鉥鉥毯曾鉥鉞鉥鉥芹鉥芹鉥毯鉥 鉥桌捶鉥詮曾鉥耜晷鉥能曾鉥耜鉥

 26. 鉥鉥鉥舟鉥獅鉥兒 鉥芹敢鉞鉥晤曾 鉥鉞鉥鉞 鉥芹敢鉥能晷鉥桌晷鉥能曾鉥啤鉥兒鉥兒

 27. Superb review

 28. Gunda binu 不不不

 29. 2:13 manikur waste akiya Pola indu

 30. 鉥鉥擒揪鉞鉥 鉥鉥兒曾鉥鉞鉥鉞 鉥鉥獅鉥鉥芹鉥芹鉥鉞鉥鉞 . 鉥菽鉥能鉞鉥戈曾鉥芹敦鉥桌晷鉥能曾 鉥芹鉥丞鉥菽曾鉥啤晷鉥鉥賴絰鉞鉥晤 鉥兒晷鉥鉥 鉥鉥冢曾鉥兒敞鉥 鉥鉥獅鉥鉥 鉥鉥耜鉥耜鉥鉞鉥鉥賴散鉞鉥 , 鉥 鉥詮曾鉥兒曾鉥桌敞鉥賴散鉞 鉥鉥冢曾鉥兒敞鉥 鉥鉞鉥晤鉥晤 鉥鉥喪鉥喪握鉥擒敞鉥 鉥戈鉥兒鉥兒曾鉥能曾鉥耜鉥 . 鉥戈鉥鉥鉞鉥鉥 鉥桌鉥戈善 engaged 鉥鉥能曾 鉥戈捶鉞鉥兒 鉥芹鉥 鉥鉥鉞鉥鉞. 鉥鉥菽晴鉥擒捶鉥 鉥眇鉥鉥眇 鉥鉥晤曾鉥鉞鉥鉥芹鉥芹鉞 , 鉥鉞鉥鉞鉥 鉥桌揮鉞鉥兒 鉥戈捶鉞鉥兒 鉥 鉥鉥啤 situation 鉥鉥兒曾鉥菽晷鉥啤鉥能 鉥鉥鉞鉥兒鉥兒 鉥戈鉥兒鉥兒曾鉥能握鉞 鉥芹鉥耜 鉥戈鉥兒鉥兒曾 . 鉥 鉥芹敞鉞鉥能捶鉞 鉥鉥鉞鉥鉥芹鉥芹鉞 鉥戈絰鉞鉥晤 鉥鉞鉥晤鉥晤摒鉞鉥 鉥鉞鉥 鉥鉥晤曾 鉥菽捶鉞鉥兒 鉥鉥擒提鉞鉥. . .

 31. 鉥鉞鉥啤鉥鉞鉥鉥 鉥芹敢鉥鉞鉥鉥擒善. 鉥鉥喪曾. 鉥芹鉥啤曾鉥戈鉥菽曾 鉥鉥菽敢鉥擒鉞鉥鉥 鉥鉥喪揹鉥擒鉞鉥鉥 鉥耜?扔

 32. Jagadeesh was so different

 33. 鉥鉞鉥鉞鉥 鉥眇曾鉥兒 鉥鉥鉞鉥鉥鉥. 鉥鉞鉥喪捶鉞

 34. gunda binu, kotta premela.. ee rand rolr kandapozhe analystinu rand orgasm undayi kaanum! STHRREESAKKTHII OH YEAHHH 仁中中中

 35. 鉥 鉥芹敢鉥鉞鉥鉥戈曾鉞 鉥﹤敞鉥耜鉥鉞鉥詮曾鉥兒鉥晤 鉥鉥擒敦鉞鉥能握鉞鉥戈曾鉞 鉥芹鉞潼提鉥桌晷鉥能鉥 鉥能鉥鉥賴鉞鉥鉥擒絰 鉥鉥毯曾鉥能鉥兒鉥兒曾鉥耜鉥… 鉥鉥兒曾鉥鉞鉥鉞 鉥桌鉥菽曾 鉥鉥鉞鉥鉥芹鉥芹 鉥鉥戈鉥兒鉥兒鉥 鉥鉥戈鉥 鉥戈揹鉥擒普 鉥鉥能曾 鉥戈鉥兒鉥兒曾鉥能曾鉥耜鉥…鉥鉥啤鉥芹鉞鉥獅 鉥 鉥詮鉥能曾鉥 鉥﹤敞鉥耜鉥鉞鉥詮 鉥鉞鉥晤鉞鉥鉞 鉥桌鉥嗣 鉥鉥能曾 direct 鉥鉞鉥能鉥戈曾鉥啤鉥兒鉥兒鉥鉞鉥鉥賴善 鉥桌散鉞鉥耜 鉥芹敢鉥鉞鉥鉥戈 鉥芹鉥耜 鉥鉞鉥晤鉞鉥鉞 cringe 鉥鉥能鉥鉞鉥鉥擒揹鉥擒敞鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒..
  鉥桌鉥戈鉥戈握鉞鉥戈曾鉞 鉥芹鉥 鉥鉥啤 鉥鉥菽敢鉞鉥鉞 鉥鉥兒鉥冢斯鉥 鉥鉥鉞 鉥戈捶鉞鉥兒握鉞 鉥鉥兒鉥 鉥鉥擒敦鉞鉥能 鉥嗣鉥啤曾 鉥鉥鉞…鉥芹鉞鉥獅 鉥芹鉥 鉥鉥啤 鉥桌鉥桌鉥兒鉥晤曾鉥耜鉥 鉥桌鉞鉥芹鉥芹曾鉥鉞鉥鉥賴散鉞鉥…
  鉥 鉥詮鉥鉞鉥啤曾鉥芹鉥晤鉥晤 consider 鉥鉞鉥能鉥能鉥桌鉥芹 鉥﹤敞鉥晤鉞鉥鉞 鉥鉥戈 鉥桌晷鉥鉞鉥詮曾鉥桌 鉥兒捶鉞鉥兒晷鉥能曾 鉥鉞鉥能鉥戈 鉥鉥兒鉥兒 鉥戈捶鉞鉥兒 鉥鉥鉞 鉥戈鉥兒鉥兒曾鉥能握鉞…. 鉥詮鉥晤鉥晤鉥晤曾 鉥鉞鉥晤鉞鉥鉞 non-linear 鉥鉥鉞鉥兒鉥兒 鉥桌晷鉥戈鉥啤 鉥鉥耜鉥 鉥桌敦鉞鉥能晷鉥舟鉞鉥鉞 鉥鉥鉞鉥戈鉥戈曾鉥耜鉥耜鉥鉞鉥鉥賴善 鉥鉥啤 鉥鉞鉥能晷鉥啤鉞鉥晤鉥晤敢鉥賴捶鉞鉥晤鉥能鉥 emotions correct 鉥鉥能曾 convey 鉥鉞鉥能鉥能晷鉞 鉥芹敢鉞鉥晤晷鉥鉞鉥鉞 鉥芹鉥能鉥兒…鉥鉥戈鉥鉞鉥鉞 鉥鉥戈鉥能晷鉥菽普鉞鉥能 鉥鉞鉥毯揪鉞鉥芹揹鉥賴散鉞鉥耜晷鉥鉞鉥鉞 鉥鉞鉥能鉥戈 鉥鉥兒鉥兒晷鉥鉞 鉥戈鉥兒鉥兒曾鉥能握鉞….

 36. Ippo kandathe ullo, enikishtappettu, annaben mathram miscast ayonnu oru doubt vannu…

 37. 鉥鉞鉥耜鉥桌晷鉥鉞鉥詮 鉥鉥耜揹鉞鉥芹晷鉥鉞鉥鉥

 38. 鉥鉥能鉥能 鉥戈散鉞鉥耜曾鉥芹鉥芹鉥喪曾 鉥芹鉥

 39. 鉥鉞鉥鉞鉥 鉥桌晷鉥晤鉥晤曾 鉥鉞鉥鉞鉥 鉥桌揮鉞 鉥鉥啤鉥兒鉥兒鉥鉞鉥鉥賴善 鉥鉞鉥喪鉥喪晷鉥桌晷鉥啤鉥兒鉥兒

 40. Nowadays everyone is judging Prithviraj by his acting in recent 2 or 3 films.. Okay i can also agree to that.. But don't generalize him as a 'Nadaka Nadan' or something.. Just see Koode, Ayalum njnum thammil, Memories, Mumbai police and all to know his ability in natural acting.. And plzz don't forget that he is big contributer to the industry in many ways by giving wide genre quality films and all.. He is big thing in Mollywood and he has great vision about movies and also he is a good actor… Still people can't agreee to that,just bcz they don't like the way he talks.. He talks confidently no matter where he is.. So the so called Malaylis call him Ahankaari and all.. Donoo why… Haters can hate him however they want.. But he will grow for sure

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password