Reviews We Trust

Hvorfor gjør vi som vi gjør? | Bendik Samuelsen | BI Business Review reviewshttp://bit.ly/BIBR_forside – BI Business Review

Professor Bendik Samuelsen ved Handelshøyskolen BI forteller om våre vaner som forbrukere, og mener at vi som forbrukere faktisk ikke gjør som vi sier.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Exit mobile version