Gunstig intelligens | Trond Kjærstad | BI Business Review reviews

October 22, 2022Hvordan fremme nytenkning i organisasjonen og hos hver enkelt? Trond Kjærstad gir råd til ledere om hvordan de kan få mer ut av medarbeidernes gunstige intelligens.
Det er en utbredt oppfatning at kreativitet er forbeholdt de få, at det er et talent man enten er født med eller må klare seg uten. Høyskolelektor II Trond Kjærstad ved Handelshøyskolen BI mener dette er en misforståelse. – Vi er alle født med gunstig intelligens, som kan gjøre oss kreative, hevder han.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password