Familiene som styrte Norge | Knut Sogner | BI Business Review 2022

June 10, 2022http://bit.ly/BIBR_forside – BI Business Review
Styrekonferansen 2015
Store norske industriselskaper som Norsk Hydro, Elkem, Orkla, samt utviklingen av norsk treforedlingsindustri, har frem til 1970-tallet blitt preget av sterke eierfamilier. Mye av det som har preget selskapenes utvikling har blitt preget av samhandlingen i styrerommene, men også av tette bånd mellom representanter for eierne og den administrative ledelsen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password