BIs Årskonferanse 2015 – Øyvind Kvalnes og Ingrid M. Gjerde |BI Business Review reviews

June 19, 2022http://bit.ly/BIBR_forside – BI Business Review
BIs Årskonferansen 2015.
Oberst Ingrid M. Gjerde og filosof Øyvind Kvalnes drøfter hvordan systematisk trening kan gjøre at enkeltpersoner og fellesskap blir mindre avhengige av å ha flaks i kritiske situasjoner. De belyser temaet ved å bruke eksempler fra Forsvaret og andre organisasjoner, i kombinasjon med innsikt fra attribusjonsteori og prestasjonsfilosofi.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Reviews We Trust
Logo
Register New Account
Reset Password