Reviews We Trust

7 tips om sosiale medier på jobben | Lene Pettersen | BI Business Review reviewshttp://bit.ly/BIBR_forside – BI Business Review

Lene Pettersen har i sin doktorgradsstudie fra Handelshøyskolen BI forsket på hvordan implementering av sosiale medier på jobben har påvirket arbeidstakernes hverdag. I denne korte videoen gir hun 7 tips over hva du må tenke på dersom du vurderer å innføre samhandlingsverktøy på din arbeidsplass.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Exit mobile version